COVID – 19

Vážení a milí klienti,

dobrý pocit a bezpečnosť klientov i zamestnancov na palubách lodí bolo vždy pre vedenie A-ROSA prioritou. Radi vám chceme predstaviť koncepciu hygienických opatrení, ktoré sú založené na odporúčaní nemeckého spolkového ústavu pre kontrolu a prevenciu chorôb Roberta Kocha, Svetovej zdravotníckej organizácie a rešpektujú pandemické opatrenia a regulatívy výsostných vodných tokov, kadiaľ naše lode plávajú. Opatrenia sú prijaté na sledovanie stavu a sledujeme ich účinnosť.

 • Dodržiavanie pravidiel 1,5m rozstupu medzi ľuďmi na celej lodi bude zabezpečene systémom jednosmerných uličiek, zníženie počtu osôb pri stolovaní s požadovaným rozstupom.
 • Zvláštne pravidlá správania na lodi budú nasledovať oznámení prostredníctvom plagátov, informačných videí a hlásení.
 • Vylepšenie existujúcich pravidiel a protokolov pre čistenie a dezinfekciu lode.
 • Budú poskytované účinné dezinfekčné prostriedky a ich použitie bude kontrolované pri všetkých vstupoch (na lodi, do reštaurácie, do salónov, na slnečnú palubu, do priestoru pre posádku).
 • Vo všetkých priestoroch bude povinné nosenie rúšok mimo stolovania a vonkajších priestorov.
 • Všetky lode sú vybavené ventilačným systémom, ktorý odvádza vzduch z kabíny a zo všetkých priestorov von.
 • Prístup externým osobám na lodi bude zakázaný.
 • Osoby so symptómami ochorenia nebudú na palubu vpustené.
 • Všetkým cestujúcim bude pri nalodení zmeraná teplota.
 • Objednané nápoje budú servírované priamo na stôl.
 • Ponuka wellness služieb bude obmedzená a vykonaná v súlade s novými stanovenými hygienickými a právnymi predpismi.
 • Veľkosť skupiny pri exkurziách bude znížená. Bicykle a audio zariadenia budú dezinfikované.

https://www.youtube.com/watch?v=2-30QF5kyA4

Top